Voor werkgevers

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 werknemers naast het werk ook mantelzorgtaken uitvoert. In de sector zorg en welzijn is de groep mantelzorgers nog groter. Deze combinatie vraagt veel van werknemers.

Iedere werkgever heeft er dus mee te maken. Ieder werkgever heeft werknemers in dienst, die problemen ondervinden met de combinatie werk en mantelzorg. Als gevolg van de druk op de mantelzorgtaken kunnen werknemers overbelast raken, wat verzuim tot gevolg kan hebben.

Het bespreekbaar maken van het thema mantelzorg is een eerste stap om te komen tot mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Een mantelzorgmakelaar kan de werkgever helpen het beleid zo in te richten, dat werknemers ondersteund worden in het vinden van de balans tussen werk en mantelzorg. Het risico op overbelasting, gevolgd door mogelijk verzuim, neemt hierdoor af.

Contact:

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en te bespreken hoe een mantelzorgmakelaar uw bedrijf zou kunnen ondersteunen.